شرکت بین المللی اوریناگ رویش صنعت (سهامی خاص) با شماره ثبت 5164 در ســال 1395 در خراسان شمالی شهربجنورد تاسیس گردید. تیم کاری اوریناگ از سال ها قبل در حال تجربه اندوزی و همکاری با شرکت ها ، سازمان ها و افراد مختلفی بوده اند. لذا تشکیل شرکت با برنامه و پشتوانه فنی و اعتقادی صورت پذیرفت. شرکت باگردآوری و هماهنگی بین افراد متخصـص در حوزه هـای مهندسی مکانیک ، مهندسی برق ، مهندسی شیمی ، ماشین آلات کشاورزی ومهندسی کامپیوتر ، گروه‌های منسجمی را برای مشاوره ، طراحـی و نقشه کشی صنعتی ، سـاخت نمونه اولیه و تـولید انبوه تشکیل داده است. با تجربه و استفاده از دانش به روز تیم تحقیق و توسـعه شرکـت ، نیازهای کشور را درحوزه های مختلف بررسی و محصول مورد نظر طراحی و تجاری سازی می گردد.
ما معتقدیم (طراحی یعنی برنامه ریزی) با برنامه ریزی درست هرمحصول یا ایده با کمترین زمان و هزینه قابل اجرا می باشد و این را ثابت کرده ایم. ما طراحی را تخصصی عمل می کنیم .

منتظر محصولات متنوع شرکت بین المللی اوریناگ رویش صنعت باشید.