از ایده تا تولید در کنار شما هستیم

شرکت بین المللی اوریناگ رویش صنعت (سهامی خاص) با گردآوری و هماهنگی بین افراد متخصـص در حوزه هـای مشاوره ، طراحـی و نقشه کشی صنعتی ، سـاخت نمونه اولیه ، تـولید انبوه گروه منسجمی را تشکیل داده است. شرکت با بررسی و پایش افراد ، ایده و اختراعات کاربردی را شناسایی و برای تجاری سازی طرح یا اختراع با مخترع همکاری می نمایید . این همکاری کاملا در راستای اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال می باشد.خدمات شرکت بین المللی اوریناگ


همکاری اوریناگ با سازمان ها و ادارات کشور