orinag

الباجیره نوع P1


بدون حاجۀ الی الید و بالرجل فقط
الآلۀ الصحیۀ و المفید للاستخدام فی الحمامات، دورات میاه... أكثرالباجیره نوع P2


بدون حاجۀ الی الید و بالرجل فقط
الآلۀ الصحیۀ و الأمن للعبور من الابواب العبوریۀ…أكثرorinag