نرم افزار کامسول


orinag

نرم‌افزار کامسول مولتی‌فیزیکس یک مجموعه کامل شبیه‌سازی است که می‌تواند معادلات دیفرانسیل سیستم‌های غیر خطی را توسط مشتق‌های جزئی به روش اجزاء محدود (FEM) در فضاهای یک، دو و سه بعدی حل نماید.
این نرم‌افزار می‌تواند در حضور چالش‌هایی نظیر میدان‌های الکترومغناطیسی، کشش، دینامیک سیالات و دینامیک گاز و همچنین فرصتی برای حل مشکل به عنوان یک فرمول ریاضی و فیزیکی را به کاربر می‌دهد.
با استفاده از نرم‌افزار COMSOL Multiphysics می‌توان طراحی و شبیه‌سازی پروژه‌های مهندسی برق، مکانیک، علوم زمین، شیمی، فیزیک، نجوم و کوانتوم را انجام داد. همچنین این برنامه امکان تعامل با نرم‌افزارهای مهندسی دیگر مانند كتيا، متلب، سالیدورکس، اینونتور، اکسل و… را دارد.
این نرم‌افزار در سال ۱۹۸۶ توسط دانشجویان مؤسسه سلطنتی فناوری سوئد ایجاد شد و نیز نام قبلی این نرم‌افزار FEMLAB بوده‌است و از سال ۲۰۰۵ به COMSOL Multiphysics تغییر نام داده‌است.

نرم‌افزار آباکوس شامل ۴ بخش است:

- طراحی و شبیه‌سازی پروژه‌های مهندسی برق، مکانیک، علوم زمین، شیمی، فیزیک، نجوم و کوانتوم حل معادلات دیفرانسیل سیستم‌های غیر خطی توسط مشتق‌های جزئی روش المان محدود در فضاهای یک، دو و سه بعدی.
- راهگشای خوبی در حضور چالش‌هایی نظیر میدان‌های الکترومغناطیسی، کشش، دینامیک سیالات و دینامیک گاز.
- امکان تعامل با نرم‌افزارهای مهندسی دیگر مانند کتیا و متلب و سالیدورکس و اینونتور و اکسل و… قابلیت نصب هم بر روی ویندوزهای ۳۲ بیتی و هم ۶۴ بیتی.
- قابلیت نصب در سیستم عامل Mac OS و Linux و...

ماژول‌های نرم‌افزار کامسول مولتی‌فیزیکس:

- AC/DC Module
- Acoustics Module
- Batteries & Fuel Cells Module
- CAD Import Module
- CFD Module
- Chemical Reaction Engineering Module
- Corrosion Module
- ECAD Import Module
- Electrochemistry Module
- Electrodeposition Module
- Fatigue Module
- Geomechanics Module
- Heat Transfer Module
- MEMS Module
- Microfluidics Module
- Molecular Flow Module
- Multibody Dynamics Module
- Nonlinear Structural Materials Module
- Optimization Module
- Particle Tracing Module
- Pipe Flow Module
- Plasma Module
- RF Module
- Semiconductor Module
- Structural Mechanics Module
- Subsurface Flow Module
- Wave Optics Module
- File Import for CATIA V5
- LiveLink for AutoCAD
- LiveLink for Creo Parametric
- LiveLink for Excel
- LiveLink for Inventor
- LiveLink for MATLAB
- LiveLink for Pro/ENGINEER
- LiveLink for Solid Edge
- LiveLink for SolidWorks
- LiveLink for SpaceClaim
- Material Library