orinag

پاگیره مدل P1


پاگیره به جای دستگیره ،بدون نیاز به دست و فقط با فشار پا درب را باز کنید.
ابزاری بهداشتی و کاربردی برای سرویس های بهداشتی ، حمام... بیشتر

191000 تومان

خرید محصول

پاگیره مدل P2


پاگیره به جای دستگیره ،بدون نیاز به دست و فقط با فشار پا درب را باز کنید.
ابزاری بهداشتی و ایمن مخصوص درب های عبوری یا رفت و آمدی …بیشتر

92000 تومان

خرید محصول
orinag